HISTORIA

W roku 1890 zorganizowano dla tutejszej miejscowości szkołę państwową, a w tym celu wystawiono budynek szkolny murowany. Budynek obejmował jedną klasę i mieszkanie dla nauczyciela.

Oto plan pierwszej szkoły

Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Franciszek Latawiec , ale pracował tutaj zaledwie rok. Drugi Franciszek Zięba pracował dziewięć lat i pozostawił po sobie pamięć dobrego nauczyciela. 
W roku 1901 tutejszą szkołę zorganizowano jako dwuklasową. Pierwszym kierownikiem został Stanisław Radziński, a nauczycielką Zofia Radzińska. 
Gdy wybuchła I wojna światowa, wieś Przędzel znalazła się na linii frontu, toteż niemal wszystkie domy spłonęły, również szkoła. Kierownik szkoły został powołany do wojska i zginął w rosyjskiej niewoli. 
W 1916 r. wznowiono naukę w strasznych warunkach w wynajętych izbach. 
W roku szkolnym 1927/28 stałym kierownikiem został Franciszek Urban, który energicznie podjął starania względem budowy nowej szkoły. W owym czasie szkoła otrzymała nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu. Do szkoły zapisanych było ponad 200 uczniów. Po wielu trudach związanych z brakiem funduszy oraz odpowiedniej działki budowlanej w lipcu 1932 r., na obecnym placu rozpoczęto budowę szkoły murowanej, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności Przędzela. 
Plan pod budowę sporządził sam kierownik Franciszek Urban, a kosztorys opracował i poprowadził budowę majster - pan Marcin Michałkiewicz z Ulanowa.

Plan budynku szkoły murowanejZdjęcie pochodzi z serwisu www.nasza-klasa.pl


Do nowo wybudowanej szkoły w roku szkolnym 1933/34 zapisano 220 uczniów:

kl.I - 43
kl.II - 30
kl.III - 42
kl.IV - 42
kl.V - 45
kl.VI - 18

Nauczyciele pracujący w nowej szkole: Franciszek Urban, Helena Urban, Marcin Sarania, Klementyna Czarnikówna. 

Dnia 21.02.1937 r. kierownik szkoły pan Franciszek Urban otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezesa Rady Ministrów Sławoja Składowskiego, za zasługi na polu pracy pedagogiczno-oświatowej i społecznej. 


Wraz z wybuchem II wojny światowej i okupacją niemiecką, zostaje usunięty zasłużony kierownik, a jego miejsce zajmuje Michał Kozak, który był uległy Niemcom. Okupanci szkołę zamienili na magazyn zbożowy, toteż po wojnie była ona w opłakanym stanie. 

Pierwsze lata po II wojnie światowej były bardzo trudne dla naszej szkoły, gdyż budynek szkolny w dużej mierze został zdewastowany przez Niemców. Brakowało sprzętu, pomocy naukowych, klas, tym bardziej, że zapisanych dzieci było około 270 i szkoła została przemianowana na siedmioklasową szkołę podstawową. 

W tych powojennych latach często zmieniało się grono nauczycielskie, jak również kierownictwo. Pierwszym kierownikiem po wojnie był Jan Worsa, a w roku 1954/55 Jan Sagan, rok później Antonina Indykówna, ale od 1957/58 na dłużej został Józef Dul. 

Spora liczba dzieci sprawiła, że w latach 1960/61 powołano Komitet Budowy Piętra, którego przewodniczącym został Bolesław Kluk. Podjęto decyzję, iż wszyscy mieszkańcy Przędzela wpłacą na konto budowy po 300zł od rodziny. 
Budowy piętra szkoły podjęła się Spółdzielnia Budowlana z Niska, lecz praca nie przebiegała zbyt sprawnie. Z tego powodu nauka nie rozpoczęła się 2 września w szkole, lecz tak jak w poprzednim roku w wynajętych domach prywatnych. 
Otwarcia dokonano 8.IX. Do naszej szkoły uczęszczały dzieci również z Nowej Wsi. Szkołę ogrodzono siatką, wykonano grządki i zasadzono drzewka. 
Skład grona ustabilizował się i w roku szkolnym 1964/65 był następujący:

 

Kierownik szkoły: Józef Dul
Grono pedagogiczne: Jrena Dul
Mieczysława Konefał
Stanisława Kubik
Maria Sądej
Stanisława Sulich
Antonina Wasyl
Maria Żak

W roku szkolnym 1966/67 szkoła została przeorganizowana na ośmioklasową Szkołę Postawową w Przędzelu. 
Pierwsi absolwenci to:

1.Maria Bis 
2.Maria Cielepak 
3.Maria Herdzik 
4.Józefa Idzi 
5.Maria Idzi 
6.Maria Idzi 
7.Władysława Juśko
8.Henryk Leszczyński 
9.Danuta Makuch 
10.Janina Moszkowska 
11.Teresa Pająk 
12.Franciszek Wasyl 
13.Wiesław Wasyl 
14.Damian Tabian

Przy szkole od 29.09.1959 r. działała Spółdzielnia Uczniowska "Wspólny Czyn". Dochód z tej spółdzielni, w dużej mierze przeznaczony był na wyposażenie sal lekcyjnych. 
Dnia 3.IX.1975 r. szkoła gościła rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysława Karasia, który właśnie pochodzi z Przędzela, a uczęszczał do Gimnazjum w Nisku. 

Wiosną, 10 maja 1977 r. czynem społecznym rozpoczęto prace przy budowie budynku socjalnego. Nad całością prac czuwa mgr Irena Dul i Józef Dul. W pracach aktywnie uczestniczą rodzice oraz młodzież klasy VIII. 
W ciągu roku ukończono budowę, a wszelkie koszty związane z budową ponieśli mieszkańcy wsi. 
27.III.1979 r. niespodziewanie zmarła zasłużona nauczycielka dla szkoły i środowiska mgr Irena Dul. Jej życiowe motto, które często powtarzała uczniom to: "życie jest piękne, trzeba umiejętnie z niego korzystać". 

Po raz pierwszy 7.XI.1979 r. w szkole Podstawowej w Przędzelu popłynęło ciepło z grzejników. W marcu 1980 r. zakończono prace wykończeniowe w budynku socjalnym. 
W roku szkolnym 1982/83 nastąpiły zmiany w gronie. Na emeryturę odszedł długoletni dyrektor Józef Dul, funkcję dyrektora objęła nauczycielka Maria Żak. Skład Grona Nauczycielskiego przedstawiał się następująco:

Urszula Bodzianowska
Halina Bury
Aleksandra Krawiec
Janina Kulec
Maria Lis
Genowefa Mazur
Krystyna Zdeb
Marta Młynarczyk
Adam Mach
Barbara Szajwaj

W latach 1985-96 dyrektorami szkoły byli kolejno: Jan Kutyła, Władysław Kania, Edward Sekulski. 
W okresie pełnienia funkcji tychże dyrektorów uczyli następujący nauczyciele:

Edward Sekulski
Zdzisława Bednarz
Genowefa Mazur
Maria Żak
Stanisława Kupiec
Władysław Kania
Adrianna Kopeć
Marta Młynarczyk
Maria Lis
Małgorzata Fluda
Janina Kulec
Elżbieta Socha
Krystyna Zdeb
Barbara Dul
Henryk Tarnawski
Zdzisława Zięba
Wiesław Skoczylas
Anna Szostak
Marta Kutyła
Maria Bednarz
Małgorzata Urban
Grażyna Freyer

Na terenie szkoły działały następujące organizacje:

Samorząd Szkolny
Związek Harcerstwa Polskiego
Polski Czerwony Krzyż /PCK/
Spółdzielnia Uczniowska
Szkolna Kasa Oszczędności /SKO/
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej/TPPR/

W październiku 1996 r. funkcję dyrektora objęła mgr Zdzisława Zięba. Obecny skład grona pedagogicznego przedstawia się następująco:

Dorota Mucha
Krystyna Zdeb
Wiesław Skoczylas
Ksiądz Zygmunt Longawa
Małgorzata Fluda
Barbara Skoczylas
Marta Kania
Elżbieta Socha
Aneta Urbanik
Daria Matwijiew
Stanisława Kupiec
Renata Burda
Teresa Sośler

Pani dyrektor przeprowadziła kapitalny remont budynku szkolnego i gospodarczego. Dach szkoły pokryto blachą, odnowiono elewacje zewnętrzne, bibliotekę przeniesiono z budynku gospodarczego oraz jedną z klas lekcyjnych przeznaczono na łazienki i sanitariaty. 
W roku szkolnym 1999/2000 szkoła uległa reorganizacji i stała się 6-klasową Publiczną Szkołą Podstawową w Przędzelu. 
Ostatni absolwenci 8-klasowej szkoły to:

1.Bałamut Filip 
2.Bałamut Elżbieta 
3.Bałamut Magdalena 
4.Cagara Artur 
5.Dubanowicz Piotr 
6.Dubiel Adam 
7.Fluda Przemysław 
8.Gil Michał 
9.Gmaj Jagoda 
10.Guzicki Radosław 
11.Jarosz Barbara 
12.Jarosz Damian 
13.Juśko Lucyna 
14.Klimek Gabriel 
15.Kobylarz Michał
16.Koszałka Agnieszka 
17.Olko Dariusz 
18.Ludian Marek 
19.Paleń Katarzyna 
20.Piela Lidia 
21.Sala Patrycja 
22.Siustrzyk Karolina 
23.Socha Jakub 
24.Spólnik Mariusz 
25.Sucharska Agata 
26.Wala Paweł 
27.Wasiuta Luiza 
28.Wasyl Bernadetta 
29.Ziemba MarcinHISTORIA FIGURY MATKI BOSKIEJ 
W październiku 1935 r. z inicjatywy sołtysa Józefa Kluka przy ścisłym współudziale kierownika szkoły pana Urbana położono kamień węgielny pod figurę Matki Boskiej w ogródku szkolnym-przed szkołą. Plan postumentu i figurę projektował kierownik szkoły. Postument wykonano z cementu, zaś figurę kamienną. Koszt całej figury wynosił 350 zł, które ludność złożyła w dobrowolnych datkach. W ciągu czerwca 1936 roku wykończono figurę Matki Boskiej i w ostatnim dniu nauki 20 czerwca odbyło się uroczyste jej poświęcenie przez księdza kanonika Zmarzłego z Racławic. 

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2003/2004:

Zdzisława Zięba 
Dorota Mucha 
Agnieszka Pawlos 
Wiesław Skoczylas 
Aneta Urbanik 
Darija Matwijiw 
Grzegorz Sekulski 
Małgorzata Fluda 
Marta Kania 
Barbara Skoczylas 
Dariusz Wasyl 
Stanisława Kupiec 
Renata Burda
dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
nauczyciel języka polskiego i historii
nauczyciel przyrody
nauczyciel wychowania fizycznego, bibliotekarz
nauczyciel muzyki, plastyki i techniki
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel informatyki
nauczyciel nauczania zintegrowanego
nauczyciel nauczania zintegrowanego
nauczyciel nauczania zintegrowanego
nauczyciel religii
nauczyciel wychowania przedszkolnego
pedagog szkolny
Pracownicy obsługi: 
Mieczysława Dubiel
Anna Byra
Jadwiga Socha
Mirosław Dołęga

Dodatkowe informacje