Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją
 • Przedsiębiorcami a administracją
 • Instytucjami administracji publicznej

System ePUAP udostępnia funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej, służącej do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu internetu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu

 

/PSPPrzedzel/SkrytkaESP

W celu załatwienia określonej sprawy przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (instrukcja zakładania konta), a także podpisu elektronicznego bądź tzw. Profilu Zaufanego. Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. Sposób - dla wszystkich obywateli:
  1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Kliknij tutaj aby zobaczyć listę punktów potwierdzających Profile Zaufane).
 2. Sposób - dla osób posiadających podpis elektroniczny:
  1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego można znaleźć klikając TUTAJ.

ZOBACZ FILM

Dodatkowe informacje