8 listopada 2023 roku naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna Rekonstrukto z pokazem historycznym dotyczącym „Powstania Styczniowego.”  Spotkanie całej społeczności szkolnej było okazją do żywej lekcji historii. Aktorzy przedstawili ciekawą  prelekcję tych dramatycznych wydarzeń z historii Polski związanych z utratą przez Polskę niepodległości, rozbiorami oraz podejmowanymi próbami jej odzyskania. Animatorzy w przystępny, niekiedy w zabawny sposób przybliżyli opowieści o bohaterskiej walce, prezentując przy tym kolekcje strojów oraz broni białej i palnej używanej podczas powstań.  Aktorzy w swój występ zaangażowali uczniów, którzy świetnie się bawili i mogli się przenieść w odległe czasy.

  • pokaz historyczny_1
  • pokaz historyczny_2
  • pokaz historyczny_3
Więcej w galerii

Dodatkowe informacje