Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialny w Przędzelu w intencji zdrowego i pomyślnego roku szkolnego dla uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Następnie Pani Dyrektor Marta Kania gorąco powitała zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli, w-ce burmistrza Pana Dariusza Świtę oraz przedstawiła kadrę nauczycielską oraz wychowawców w poszczególnych klasach. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor pogratulowała koleżankom Pani Ewelinie Świcie i Pani Paulinie Młynarskiej zdanego egzaminu i uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a Pan w-ce burmistrz wręczył akt z nadaniem stopnia awansu nauczycielskiego. Na zakończenie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych do szkoły na spotkanie z wychowawcami klas. W taki sposób rozpoczął się nowy rok szkolny w PSP w Przędzelu.

  • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024_1
  • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024_2
  • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024_3
Więcej w galerii

Dodatkowe informacje