Dnia 23czerwca 2023r. 11 uczniów klasy VIII ukończyło Publiczną Szkołę Podstawową w Przędzelu. Z tej okazji na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość z udziałem Nauczycieli , Rodziców i zaproszonych gości. Ósmoklasiści wspólnie z wychowawcą przygotowali i przedstawili montaż słowno- muzyczny zatytułowany „To były piękne dni”. Wspominali w nim swoje szkolne lata, dziękowali nauczycielom za ich pracę, a rodzicom za wsparcie. Następnie Pani Dyrektor Marta Kania wręczyła wszystkim świadectwa, dyplomy absolwenta. Uczniowie wyróżnieni otrzymali dodatkowo nagrody za wysokie wyniki w nauce, a ich rodzice listy gratulacyjne. Ponadto Oktawian Malski z rąk zastępcy Burmistrza Dariusza Świty otrzymał nagrodę i tytuł „Najzdolniejszy uczeń”. Uroczystość zakończyła się podziękowaniami rodziców i przygotowanym przez nich poczęstunkiem.

  • Pożegnanie absolwentów_1
  • Pożegnanie absolwentów_2
  • Pożegnanie absolwentów_3
Więcej w galerii

Dodatkowe informacje